Branded content – hvad er det?

 

Branded content hvad er det? Det handler om at skabe opmærksomhed igennem indhold med en god fortælling som omdrejningspunkt. Det er som oftest betalt indhold produceret af et bureau til en kunde, der distribueres på kundens egne kanaler.

Det er den helt tørre og korte forklaring på branded content, men som med så meget andet, så er der selvfølgelig meget mere til begrebet.

Her hos Nordic Story Studio ser vi en hel del egenskaber ved branded content, der er værd at fremhæve. 

 

Branded content – hvad er det? Det skaber en værdifuld relation med modtageren

Til forskel for traditionelle reklamer, hvor man ønsker at skabe en relation til publikum ved at overbevise med unikke salgspointer omkring deres produkt/brand, så ønsker man med branded content at skabe en mere menneskelig relation med modtageren. Derfor udelukkes produktet og salgspointer oftes fuldstændigt.

“Vi skal altid finde den gode historie, og vi skal være ydmyge overfor de modtagere, som vil bruge tid på den historie, vi har lavet … Det er her, vi kan noget helt exceptionelt ift. til traditionel annoncering.”

Christel Rex Laugen

Branded Content bliver også omtalt som ”people stories”, fordi mennesker og de menneskelige værdier ofte er omdrejningspunktet for de fortællinger branded content udtrykker sig i.

The sweet spot

Værdien af branded content er, at disse menneskelige værdier, der bliver sat i spil i fortællingen, kan linkes til det brand bag fortællingen. Branded content bliver sponsoreret af en virksomhed/et brand med det formål at ramme en specifik målgruppe, hvor man på kreativ vis forbinder de menneskelige værdier med brandets værdier.

 Vi skal finde The Sweet Spot. Det er der hvor vi finder målgruppens interesser – hvem er de, hvordan agerer de og hvad er de interesseret i. Derefter ser vi på vores virksomhed, og kigger efter et overlap. Her skal vi arbejde og bruge tid på at researche for at finde den gode historie.  

Christel Rex Laugen – “Strategisk Storytelling”, afsnit 1.   

Branded content er derfor mere engagerende og relationsdannende end traditionelle reklamer, fordi det taler til følelserne fremfor salgslysten. Det gør et større indtryk på modtageren end traditionelle reklamer, fordi vi som mennesker helt intuitivt er mere modtagelige overfor følelser og fortællinger. Vi har som mennesker i flere tusind år fortalt historier til hinanden, og derfor er det en helt grundlæggende egenskab hos os – igennem historier kommunikerer og lytter vi bedre til hinanden. 

Målgruppen er træt af traditionel annoncering. Vi bliver bombarderet med annoncering og taktiske buskaber. Målgruppen vil gerne underholdes og fortælles gode historier. Det skal vi stole på.

Christel Rex Laugen – “Strategisk Storytelling”, afsnit 1.   

Branded content - hvad er det?

Branded content – hvad er det? Det handler om at give slip 

Men inden man kan skabe den værdifulde relation til ens målgruppe, så er der selvfølgelig nogle ting, man som virksomhed er nødt til at indse. Man skal give slip.

Ens brand og produkt bliver hurtigt ens hjertebarn, som man passioneret arbejder tæt med flere timer end man er sammen med sin familie. Derfor er det nærmest decideret angstprovokerende, når man med branded content for alt i verden ikke skal nævne det. Men det er netop præmissen for at branded content bliver en succes og skaber værdi – det skal handle om alt andet end brand og produkt.  En stor del af branded content handler derfor først og fremmest om at turde give slip. 

Find det unikke og særlige

 Når man giver andre lov til at se på ens virksomhed, finder man typisk de unikke og særlige historier frem. Historier, der kan vække interesse hos den ønskede målgruppe på en helt anden måde, end man selv ville kunne have løst. Vi har en nemlig oftes en tendens til at være ekstremt produktorienteret omkring vores eget brand 

Et fornuftigt og kritisk armslængdeprincip er på sin plads. Man skal slippe det kontrolbehov man ofte har og dissassocier sig selv med sit brand, ellers er det, lidt firkantet sat op, ikke branded content længere. 

Martin Jensen, Destination Fyn – “Strategisk Storytelling”, afsnit 2.   

Der er tilmed adskillige eksempler på den negative effekt det har, når man laver for produktorienteret indhold. I vores podcast, afsnit 2, havde vi besøg af Martin fra Destination Fyn, hvor han præciserer at det 

Hvis vi har været for produktorienteret i vores opslag, så frafalder folk meget tydeligt med 47%. Så der er afregning ved kasse 1. Folk vil ikke se det.

Martin Jensen, Destination Fyn – “Strategisk Storytelling”, afsnit 2.   

 

Et gensidigt og stærkt samarbejde er nøglen 

Men hvordan kan man så sikre man sig mod at være for produktorienteret? Man skal finde en samarbejdspartner, man stoler på og har tillid til. Det gode samarbejde er det absolut vigtigste for at sikre succes for ens branded content. Samarbejdspartneren skal være dygtig og erfaren nok til at finde de gode historier, samt gøre det visuelt attraktivt til den tilsigtede målgruppe. Man skal som virksomhed tør stole (næsten) blindt på, at samarbejdspartneren nok skal skabe succes i sidste ende. Samtidig, så er samarbejdspartneren dybt afhængig af virksomheden, da de er vigtigste kilde til at finde indtil gode og unikke historier, som skal blive til det branded content. 

Vi skal være modige og vælge de partnere, som vi stoler på til at fortælle de gode historier. Så skal det nok blive rigtig, rigtig fedt.

Christel Rex Laugen – “Strategisk Storytelling”, afsnit 1.   

Til gengæld, når man har et stærkt samarbejde på plads, så er der højst sandsynligt en stor belønning at hente i den anden ende. Her kan Destination Fyn tale af egen erfaring: 

Sammenlignet med 2017, havde vi en vækst i engagement på 257% i 2018. Det har branded content absolut været skyld i, og også derfor at vi opprioriterer branded content i 2019. Vi vil arbejde mere med storytelling til nichemålgrupper, fordi det er det, der virker.

Martin Jensen, Destination Fyn – “Strategisk Storytelling”, afsnit 2.   

 

Lyt til vores podcast “Strategisk Storytelling”

Har lyst til at høre endnu mere om branded content, så kan du glæde dig til at lytte til vores podcast.  I første afsnit kommer vi godt og grundigt rundt omkring begrebet branded content sammen med ekspert Christel Rex Laugen. I andet afsnit kan du høre mere konkret om branded content i praksis, hvor social media manageren Martin Jensen fra Destination Fyn har taget deres case FYN 365 med. I FYN 365 spillede branded content en hovedrolle i deres succesresultater for 2018. Du kan finde vores podcast her.