Hvad er
Native Advertising?

Native advertising

”Storytelling har været populært i mange år og med rigtig god grund, og det er egentlig bare et nyt navn man hæfter på, native advertising, og medierne så åbner op og siger: ”vi vil gerne bringe det i vores redaktionelle miljø”. Så man kan faktisk sige, at det er et godt gammel marketinggreb, som er blevet støvet af og blevet taget op igen”

Anne Mejdal, Kommerciel Direktør hos STEP

 

Hvad er native advertising?  

Definitionen på native advertising er: kvalificeret indhold med en annoncør bag, der matcher konteksten indholdet befinder sig i. Det er, sagt på godt gammelt dansk, en reklame. 

Vi har talt med Stine Bjerre Herdel, som er kreativ chef hos Børsen Creative.  Hun definerer native advertising med følgende ord:

”Native advertising er en form for reklame, hvor man laver en artikel eller en video eller et andet format, som matcher det medie, som det bliver bragt på. Når jeg siger matcher, så mener jeg at, læseren skal have en oplevelse af, at når de ser indholdet, så er det ligeså værdifuldt og relevant som det er at læse alt muligt andet indhold.”

Helt essentielt ved native advertising er, at indholdet skal være gennemsigtigt, så modtageren ikke føler sig forstyrret i det igangværende mediebrug. Hvilket vil sige, hvis indholdet f.eks. befinder sig på en nyhedsside, så skal indholdet journalistisk kvalificeres på lige fod med resten af mediets indhold. Men en helt afgørende faktor er, at indholdet har en tydelig annoncør på. 

Hvad er native advertising

 

 

 

Native advertising er moderne reklamer

Man kan derfor kalde native advertising for en moderne reklame. En reklame som modtageren rent faktisk godt gider at se, bruge tid på og interagere med. Det vil modtager gerne, fordi det har en reel værdi for dem. Indholdet i native advertising skal altid informere, inspirere eller gøre indtryk. Det skal være historier med noget på hjerte. Derfor er der mere værdi i native advertising, end traditionelle reklamer. 

Native advertising er derfor en unik måde at få distribueret sit indhold ud på. Igennem mediets kvalificeret indhold, kan man ret specifikt nå en målgruppe med indhold, der er værdiskabende og relevant for målgruppen. Værdien heraf er, at man som brand får langt større taletid overfor en ønsket målgruppe. En taletid, der medfører et større indtryk, som derved højner ens brand awareness. 

 

 

Advertorial: hvad er forskellen?

Native advertising bliver ofte forvekslet med advertorials, og med god grund, fordi med det bare øje, så kan de to formater være umådeligt svære at skelne mellem.

Advertorials kan beskrives som en færdigproduceret og annoncelignende artikel, der har et mål om salg. Læseren ved fra første øjekast, at der er tale om salg, da afsenderen er meget direkte med formålet.

Gerd Maria May Hertz, som er Head of Editorial Development hos Jysk Fynske Medier, belyser formatet på følgende måde:

”En advertorial er en færdigproduceret artikel, du kan indrykke alle mulige steder, som ikke er målrettet det enkelte medies målgruppe på samme måde.”

Så hovedforskellen på native advertising og en advertorial skal findes i modtagerens oplevelse af indholdet. 

Ved native advertising skulle modtageren gerne opleve den gode værdiskabende fortælling og have en uforstyrret brugeroplevelse. Mens ved en advertorial er oplevelsen ofte mere produkt- og salgsorienteret, og derved som oftest en mere forstyrrende brugeroplevelse. 

Anne Mejdal, som er Kommerciel Direktør hos STEP, opridser en vigtig pointe, når det kommer til de to formater:

”Vi slås stadig med, når virksomheder selv henvender sig, at de ikke helt forstår hvad native advertising og advertorials er. Og det er vi ligesom nødt til at forklare, men det er i virkeligheden ikke det, der betyder så meget. Det, der betyder noget er historien, og hvordan den skal kommunikeres ud for den enkelte virksomhed.” 

Det handler derfor i sidste ende ikke om, at ene er bedre end det andet, men nærmere, hvad det er man som virksomhed ønsker at opnå. 

Du kan lære mere omkring native advertising og branded content på vores vidensdelingsside her