Videoproduktion: Det dynamiske interview

Det dynamiske interview

Videoproduktion er populært, og det er der mange gode grunde til. Video taler til dine sanser og følelser på en måde, som tekst ikke formår. Samtidig er video ofte mindre krævende for modtageren at afkode.

Inden for videoproduktion bliver interviews typisk brugt, når man har et personligt budskab eller ønsker at sætte ansigt på som afsender.

I dette blogindlæg ser vi nærmere på, hvordan du ved hjælp af simple tricks kan gøre et videointerview mere dynamisk og fængende, så det både bliver spændende og engagerende for modtageren at se.

Hvorfor interview?

Interviewvideo er en kommunikationsform, der giver højt engagement. Vi mennesker kan godt lide at spejle os i andre, og i et interview har vi en unik mulighed for at komme tættere på personen og lære mennesket bedre at kende. En video med interview føles mere intimt og nærværende, så modtageren lettere kan relatere til dig og dine budskaber.

Et interview er også et effektivt redskab, hvor der er mulighed for at få formidlet en masse information og viden på kort tid. Grundstrukturen i et interview er en almindelig samtale, og ofte kan de mest simple spørgsmål føre til nye perspektiver og overraskende svar.

5 råd til det dynamiske interview

Et interview kan laves på mange måder og i mange forskellige prisklasser, alt efter ambitioner og formål. Mange kortere interviews til brug på sociale medier er kun filmet fra én vinkel med ét kamera, og det er fint til formålet. Men vil du gerne gøre dit interview lidt mere dynamisk og levende, har vi her samlet 5 gode råd nedenunder.

1. God forberedelse sikrer et godt resultat

Forberedelse er altafgørende for et godt interview. Lige så vel som lyset kan betyde alverden for et billede, er forberedelse regel nummer ét, hvis du vil lave et godt og dybdegående interview.

Optimalt skal interviewet laves af to omgange, hvor du starter med research og et indledende interview, inden det egentlige. Her er der mulighed for at få fakta på plads, testet spørgsmål af og finde ud af, om der er nogle områder, der er særlig relevante at spørge ind til. Måske er der også spørgsmål, der helt skal udelades. Præinterviewet sikrer, at man i det endelige interview får stillet de bedst mulige spørgsmål, hvor interviewpersonen leverer de bedst mulige svar. Samtidig skaber det også en tryghed, at begge parter er forberedte og ved, hvordan interviewet skal forløbe.

2. Lav et råmanus

Inden det endelige interview, kan du med fordel lave et råmanus. Det er dit første udkast til et manuskript, som du forestiller dig det på nuværende tidspunkt.

Her får du noteret alle de ting, som skal med i selve interviewet. Det er her, du danner et overblik over interviewets forløb og hvilke emner, I skal rundt om. Her er det også en god idé at lave et storyboard, så du får konkretiseret din video endnu mere med forskellige scener og vinkler. Vi har lavet en guide til, hvordan du laver et storyboard, som du kan finde her.

I udarbejdelsen af et råmanus er det en god idé at udfordre sig selv til at være så konkret som muligt. Detaljer kan altid ændres senere, men det er i denne fase, at de gode idéer som regel opstår.

3. Location scout

Det er også i forberedelsesfasen, at de mere praktiske ting skal på plads. Hvornår skal optagelserne finde sted, og hvor skal de laves? Her kan man have stor gavn af location scouting, hvor du fysisk besøger det sted, optagelserne skal foregå.

Ved at sætte tid af til til dette kan du komme mange problemer i forkøbet. Her kan du tjekke lys- og lydforhold, finde ud af hvor det er muligt at trække strøm, og om der er særlige logistiske udfordringer, du skal tage højde for på interviewdagen. Måske finder du endda ud af, at der er et sted, der er mere oplagt. Denne forberedelse giver både ro for fotograf og interviewer, og det giver interviewpersonen ro at mærke, at der er styr på teknikken på dagen.

4. Brug flere interviewvinkler

Ved at filme dit interview fra flere vinkler, kan du skabe en særlig dynamik. Flere vinkler giver endvidere flere muligheder i klippeprocessen. De forskellige interviewvinkler gør det muligt at komme helt tæt på interviewpersonens mimik og ansigtsudtryk, og samtidig kan du vise kropssprog og fuldfigur fra en anden vinkel. Og så bliver det bare mere spændende at se på. Skulle interviewpersonen gå i stå midt i sætninger, gør det samtidig redigeringen lettere, at man kan klippe til en ny vinkel.

En flerkameraproduktion tager lidt længere tid at sætte op og koordinere, men samtidig bliver resultatet også dét bedre.

Dynamisk interviewKilde: Nordic Story Studio for Inpay

 

5. Interview med bevægelse

Bevægelse i et billede er en god måde at gøre interviewet mere levende på. Det kan enten være interviewpersonen, der er i bevægelse, imens han eller hun snakker, men det kan også være kameraet, der bevæger sig. Alt efter hvilken stemning, interviewet skal afspejle, kan tempoet skrues op og ned.

Bevægelse er med til at skabe dynamik og gør videoer mere seværdige end statiske videoer. Samtidig er bevægelse med til at skabe stemning og fremdrift i interviewet. Tænk derfor gerne bevægelse ind i en eller anden form, hvis du vil gøre interviewet dét mere interessant og fængende.

 

Har du brug for vores hjælp til en kommende produktion? Vi hjælper gerne med både sparring, idéudvikling og optagelser.

Du kan læse mere om hvad vi tilbyder indenfor videoproduktion her.