Visuel identitet er afgørende for dit brand

Visuel identitet

Hvordan sikrer du dig, at din virksomhed bliver set og anerkendt af din målgruppe?

En visuel identitet handler i høj grad om at skille jer ud fra mængden og skabe genkendelighed, så kunderne ved, hvem I er, og husker jer.

I dette blogindlæg ser vi nærmere på, hvad der egentlig menes med begrebet visuel identitet, og hvordan I som virksomhed kan arbejde med den.

Vi orienterer os visuelt

Vi lever i en visuel verden, hvor øjet opfanger langt mere, end vi måske er klar over. Vores visuelle sans, eller synssansen, er den, der gør det muligt at registrere og omsætte visuelle detaljer til information og fortolkning. Samtidig er det også den sans, der bidrager med de fleste informationer. Det er dermed vores primære sans, når vi skal orientere os og kommunikere.

Vores opmærksomhed bliver automatisk draget mod visuelt indhold. Tænk bare på, når du scroller gennem dit newsfeed på sociale medier. Her orienterer vi os visuelt efter, hvad der er værd at bruge vores opmærksomhed på.

Vores skærmforbrug er i dag langt større end tidligere, og derved bliver vores visuelle sans konstant trænet. Det gør også, at vi allerede fra en tidlig alder bliver vant til at orientere os visuelt. Samtidig viser forskning, at vi har nemmere ved at huske informationer, hvis de bliver formidlet visuelt.

Visuel identitet – hvad er det?

Når vi i høj grad orienterer os visuelt, bliver den visuelle kommunikation et effektivt redskab i markedsføringsstrategier. Og her spiller din virksomheds visuelle identitet en afgørende rolle.

En visuel identitet er din virksomheds visuelle fremtoning. Det er med andre ord den måde, virksomheden præsenterer sig på udadtil. Det er denne, din målgruppe vurderer dit brand på, og det er denne, der skaber førstehåndsindtrykket. Samtidig er din visuelle identitet med til at øge kendskabsgraden hos forbrugerne, og den er med til at skabe et stærkt brand, som forbrugerne vil huske.

Man kan også kalde en visuel identitet for den røde tråd. Det er denne, der skaber sammenhæng og sikrer, at kunderne ved, at det er jeres brand, der står bag. Den visuelle identitet bliver blandt andet kommunikeret gennem farver, skrifttyper, grafiske elementer, billedstil og logo. Det er ganske enkelt virksomhedens ansigt udadtil.

Sådan gør du din visuelle identitet skarpere

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke signaler dit brand udsender. Der skal gerne være sammenhæng i det visuelle udtryk og kommunikationen, og den visuelle identitet skal gerne kommunikere det, I står for som virksomhed.

Selvom en visuel identitet består af flere elementer, er der nogle enkelte, som er mere fremtrædende end andre. I nedenstående afsnit vil vi gennemgå de typiske grundsten i den visuelle identitet.

Logo

Et godt sted at starte er ved logoet. Virksomhedens logo er kendemærket, og det skal helst være simpelt og nemt at afkode og huske. Samtidig skal det også kunne fungere i forskellige formater og på forskellige medier. Så det skal f.eks. også kunne fungere i et lille format, uden at detaljerne forsvinder.

Logoet skal passe til den visuelle identitet, og det skal reflektere virksomhedens navn. Sørg for, at det ikke minder om andre logoer, da potentielle kunder kunne risikere at forveksle jer med en anden virksomhed.

Farver

Man skal ikke undervurdere valget af farver i den visuelle kommunikation. Farver er det, som modtageren har lettest ved at huske jer for og kæde sammen med jeres brand.

I valget af farver er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan de enkelte farver hænger sammen og komplimenterer hinanden. Samtidig har farver også symbolsk betydning, hvorfor de kan bruges til at kommunikere virksomhedens værdier og personlighed.

Typografi

Typografi og skrifttyper er måske også en ting, du ikke lige umiddelbart tænker over, når du aflæser et visuelt budskab. Ikke desto mindre er det et vigtigt element, der ligesom farver er med til at signalere virksomhedens brand.

Typografi er tekstens fysiske udtryk, og handler om alt lige fra skrifttyper til layout og læselighed. Valget af typografi er med til at udtrykke personlighed, og bruges den forkert, kan det ødelægge det visuelle udtryk og skabe mistillid hos målgruppen. Omvendt kan typografi også være med til at forstærke ens troværdighed, hvis den bruges rigtigt.

Billedstil

Når vi siger visuel kommunikation, siger vi også billeder. Her er det væsentligt at have en gennemgående billedstil, hvor udtrykket spiller sammen med resten af den visuelle kommunikation.

Gennem billedbehandling med grading o.lign. kan I sætte jeres personlige præg på billedstilen og skabe den rette stemning i forhold til jeres virksomhed og identitet.

Opgradering af visuel identitet

Der sker hele tiden forandringer i vores omverden, og virksomheder er i konstant konkurrence med hinanden omkring brugernes opmærksomhed. En opgradering eller rebranding af jeres visuelle identitet kan derfor være en fordel, hvis I ønsker at gøre jeres kommunikation endnu skarpere.

Med en opgradering af den visuelle identitet signalerer I, at I løbende justerer og udvikler jer. Hermed ikke ment, at den visuelle identitet skal justeres hele tiden, men den kan være et effektivt virkemiddel, hvis man som virksomhed ønsker at signalere forandringer.

 

Er du i tvivl om, hvordan du som virksomhed kommer i gang med arbejdet omkring jeres visuelle identitet? Så tag fat i os, vi hjælper jer gerne på vej!